“Healthy data” börjar med InterSystems

Data är grunden för det moderna livet. Organisationer och individer är beroende av data och de fungerar ofta som stöd och resurser för beslutsfattande. Dåligt organiserade och opålitliga data gör det omöjligt att överföra data sömlöst mellan olika system när det krävs – för att ge underlag för bättre beslut och möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder.

Det här är “healthy data”

Vårdorganisationer måste inte bara fokusera på att samla in data, utan också på den mest effektiva användningen av den. InterSystems hjälper vårdorganisationer att komma åt och använda data som krävs för verksamhetskritiska applikationer över hela världen.

Utmaningar inom sjukvården

Hälso- och sjukvården har en stor mängd data, men har ofta svårt att sammanställa och tillhandahålla information på användbara sätt. Det finns två, ibland ännu fler, hinder att övervinna: att göra data tillgängliga och användbara.

InterSystems lösningar

InterSystems erbjuder både färdiga lösningar och en utvecklingsplattform. I HealthShare-familjen finns vårdinformationsutbyte, en analyslösning och en patientportal. Dataplattformen IRIS for Heatlh ger möjlighet att utveckla egna applikationer och kan användas som innovationsplattform tillsammans med HealthShare.

IRIS for Health

InterSystems IRIS for Health är världens första och enda dataplattform speciellt utformad för att omvandla vårddata till användbar information.

HealthShare

HealthShare kopplar samman olika system, patienter och vårdgivare och ger tillgång till samordnad information och analys, patientcentrisk såväl som populationsbaserad.

Lösningar byggda på InterSystems teknik hanterar mer än en halv miljard patientjournaler över hela världen.

Har du frågor om InterSystems, våra produkter eller tjänster? Skicka gärna ett mejl så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kontakta ossarrow
Kontakta oss
Newsletter