I Sverige kämpar vi med en mängd olika initiativ för att digitalisera och modernisera vården. Den stora utmaningen är att både den operativa vården och organisationerna som arbetar med utvecklingen av den är splittrade på många olika enheter. På ett praktiskt plan visar det sig inte minst i svårigheter med att dela data. Långbänken med att få till delade journaler är det främsta kännetecknet på problematiken.

Cialis är ett potensmedel som används för att behandla erektil dysfunktion. Cialis hjälper användaren att uppnå och behålla en erektion länge nog för att fullborda ett samlag. Du kan köpa cialis online utan hinder på nätet. Fastän priset på Cialis kan minska och stiga, betalar du i allmänhet ungefär 5 euro per tablett.

Aktuella utmaningar

Vård och omsorg genererar stora mängder data, men har svårt att tillgängliggöra dem på användbara sätt. De två viktigaste stegen, bortsett från det juridiska, på vägen mot en lösning är:

  • Att inhämta data från olika källor till en sammanhållen datakälla
  • Att göra data tillgängliga för vårdgivare och patienter på ett effektivt sätt

Data lagras ofta i olika system. Vårdinstitutioner kan bygga lösningar själva för att samla in olika uppgifter, men det resulterar automatiskt i skräddarsydda system som är svåra att återanvända. Det är också kostsamt att utveckla sådana lösningar själv.

Här är lösningen

Att sammanföra data i en datakälla löser de första hindren som nämns ovan. Det kan göras enkelt med InterSystems dataplattform IRIS for Health, och med HealthShare och HealthConnect. Men det räcker inte med att enbart samla in data. Uppgifterna måste också vara tillgängliga för vårdgivare via användbara applikationer, till exempel i form av webbtjänster. Sådana webbtjänster kan länkas till den sammanhållna datakällan.

Om vårdgivare dessutom väljer att följa internationella standarder, som HL7 FHIR, när de bygger öppna gränssnitt och applikationer, behöver de inte längre ta fram egna lösningar. De kan istället använda färdiga FHIR-webbapplikationer, vilket sänker kostnaderna.

De kostnadsbesparingar och den effektivitet som vårdinrättningar kan uppnå ökar än mer om flera FHIR-applikationer används ut hos en vårdgivare. Varje ny applikation kommer automatiskt att återanvända de befintliga FHIR-källorna. HealthShare och HealthConnect levereras som standard med en FHIR-server som hanterar nödvändiga säkerhetsprotokoll.

För mer information om våra lösningar IRIS for Health och HealthShare.

„Nu låter det som om jag gör reklam för InterSystems, men de erbjuder en helt unik kombination av prestanda och utvecklingsmöjligheter.”

PETER STEENBERG, LÄKARE, AUTONIK AB OCH SKAPARE AV MIBA SOM ANVÄNDS AV STATENS SERUM INSTITUT I DANMARK

Har du frågor om InterSystems, våra produkter eller tjänster? Skicka gärna ett mejl så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kontakta ossarrow
Kontakta oss
Newsletter