Produkter

Enhetliga lösningar och information leder till utmärkta resultat

HealthShare Unified Care Record

HealthShare Unified Care Record, sammanhållna patientjournaler, är grunden för samverkande vård, innovation och processomvandling.

HealthShare Personal Community

HealthShare Personal Community ger patienter den information de behöver för att fatta bättre beslut.

HealthShare Health Insight

HealthShare Health Insight använder alla tillgängliga data, även ostrukturerade, för att utföra analyser för bättre kunskap om patientpopulationen som helhet.

HealthShare Patient Index

HealthShare Patient Index är en enda dataresurs för patienters identiteter och demografi, inom en enda vårdinrättning eller hela vårdsektorn.

HealthShare Provider Directory

HealthShare Provider Directory är vår plattform för interoperabilitet.

HealthShare Health Connect

HealthShare Health Connect är en integrationslösning som snabbt och effektivt ansluter alla källor och hanterar alla format för patientdata.

Har du frågor om InterSystems, våra produkter eller tjänster? Skicka gärna ett mejl så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Kontakta ossarrow
Kontakta oss
Newsletter